Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор.


Моллов, Тодор (1998) Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор. Национална юбилейна конференция по случай 120 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов, Русе, 9-10 окт. 1998 г.


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  17342
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/