Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие.


Моллов, Тодор (1998) Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие. Четения по фолклористика и етнология, посветени на 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, София, 10 ноем. 1998 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17340
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/