"Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията).


Моллов, Тодор (1993) "Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията). Национална конференция "Ролята на пещерите в българската култура", Плевен, окт. 1993 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17334
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/