Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата


Велчев, Борис (2006) Препоръки за усъвършенстване на наказателноправната уредба, посветена на паметниците на културата сб. „Правна уредба на културното наследство в България и ЕС”, 2006 г., с. 127-130, ISBN 9549132269


 
  Статия
 
 Издадено
  17318
 Борис Велчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/