Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда


Велчев, Борис (1998) Статутите на международните трибунали за престъпленията, извърше¬ни в бивша Югославия и Руанда сп. „Съвременно право”, 1998, № 3, с. 24-36, ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  17313
 Борис Велчев

1. Михайлов, Димитър, Международно наказателно право. С., Сиела, 2003, с. 58, ISBN 954-649-604-9, COBISS.BG-ID 1044167140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/