Основни аспекти на помилването


Велчев, Борис (1998) Основни аспекти на помилването сп. „Съвременно право”, 1998, № 4, с. 72-82., ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  17311
 Борис Велчев

2. Гиргинов, Антон и Здравко Трайков. Коментар на Наказателния кодекс. Обща част. Т. II, С., Софи-Р, 2000, с. 507, ISBN 954-638-073-3, COBISS.BG-ID 1034546148

1. Стойнов, Александър. Наказателно право. Обща част. С., Сиела, 1999, с. 455-456

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/