Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет


Велчев, Борис (1997) Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет сп. „Съвременно право”, 1997, № 1, с. 32-42, ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  17310
 Борис Велчев

2. Стойнов, Александър. Наказателно право. Обща част. С., Сиела, 1999, с. 103

1. Гиргинов, Антон. Екстрадицията по българското право. С., Сиела, 1998, ISBN 954-649-175-6, COBISS.BG-ID 1036049124

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/