Помилването по българското наказателно право


Велчев, Борис (2001) Помилването по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 255 с., ISBN: 954-9615-30-8


 
  Монография
 
 Издадено
  17299
 Борис Велчев

4. Илкова, Р., Реабилитация, С. 2015 г., ISBN9789547309203, COBISS.BG-ID 1270648804

3. Стойнов, Александър. Наказателно право. Обща част. Пробация. С., 2005, с.39-40, ISBN: 9789542805304, COBISS.BG-ID 1043933668

2. Киров, Пламен. Президентът в българският конституционен модел. С., Сиби, 2004, с.236-238, ISBN 9789547392014

1. Василев, Васил Т. Помилването по наказателното право на Република България, Адвокатски преглед, 2001, 5-6, с. 55-56

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/