Имунитетът по българското наказателно право


Велчев, Борис (2001) Имунитетът по българското наказателно право С, Софи-Р, 2001. 251 с., ISBN 9549615375


 
  Монография
 
 Издадено
  17298
 Борис Велчев

5. Митов, Г., Въззивно производство по наказателни дела, С. 2016 г., с. 284, ISBN: 978-954-730-957-9, COBISS.BG-ID 1274998244

4. Николов, Н. "Гражданската конфискация", С. 2013 г., с. 35, ISBN: 978-619-163-008-0, COBISS.BG-ID 1235262948

3. Рашков, Б. "Специални разузнавателни средства", С. 2010 г., УИ "Св. Климент Охридски", с. 169, ISBN 9789540731834, COBISS.BG-ID 1236696036

2. Михайлов, Димитър, Международно наказателно право, С., Сиела, 2003, с. 78-80,83,84, ISBN 9789546496041, COBISS.BG-ID 1044167140

1. Танчев, Евгени, Конституцията на Република България от 1991.//Административно правосъдие, 2000, 6, с. 6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/