Постмодерната публична сфера, политическата власт и медиите


Шишкова, Ива (2016) Постмодерната публична сфера, политическата власт и медиите „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“, единадесета национална конференция по етика, София, 2015, Фондация "Солидарно общество", София, 2016, с. 161-175, ISBN 978-619-160-604-7


 В основите на съвременната политика стоят гражданското общество и публичната сфера, където се зараждат инициативите и формулират интересите, проблемите и идентичностите. Гражданското общество е своеобразна организационна основа на публичната сфера. То е свързано с определени структури, докато публичната сфера се отнася до споделени значения, смисли, ценности. И едното, и другото са неотделими от съответно комуникативно пространство, от характера и промените на комуникациите между гражданите, чрез които те установяват социални връзки, идентичности, солидарност. Дигитализацията на комуникациите води до значими трансформации в тези две основи, на които се опира политиката.
  Статия
 философия, медии, свобода, слово, комуникации, манипулации, плурализъм
 Издадено
  17296
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/