Масмедиите в модерното общество


Шишкова, Ива (2011) Масмедиите в модерното общество Съвременни философски изследвания“, В. Търново, 2011., съставител Вихрен Бузов, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, ISBN 978-954-524-806-1


 Намесата на масовата комуникация в културния живот на обществото е радикална и има своите радикални последици. Средствата за масова комуникация освен средства за предаване на определен тип информация на определено разстояние с определена скорост, служат и като начин за налагане на общовалидно мнение и спомагат за комерсиализирането на масовата култура.
  Статия
 етика, медии, обществено мнение, информация
 Издадено
  17294
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/