Системи за управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ


Петрова, Райна (2012) Системи за управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ , Осма международна научна конференция на младите научни работници “Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес”, София, 26.10.2012 г.


 
  Доклад
 
 Издадено
  17291
 Райна Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/