Медиатизираният преход


Шишкова, Ива (2012) Медиатизираният преход „Безпътица и конфликти“, ИК „Ахат“, гр. Русе, 2012, с. 112-123, ISBN: 978-954-9664-50-8.


 Българската медийна среда претърпя метаморфози, които я направиха богата, плуралистична и разнообразна. Пазарът наложи различни ориентации и поляризции във всички обществени сфери – от политическата, през икономическата, финансовата, културната и пр., а тези нови реалности създадоха условия и за нови медийни реалности. Успоредно с необозримо проточилия се „преход” се сменяше и облика, и същността на медията. През последните години връзката между медиите и политиката се трансформира. Появата на нови политически актьори донесе и промяна в отношението към средствата за информация. Политиката стана много по медиатизирана. Това води до логичните въпроси доколко успява „четвъртата власт” да запази независимостта си? Медиите заемат ли критическа позиция спрямо властта? Какви са метаморфозите на цензурата и автоцензурата днес?
  Статия
 философия, медии, свобода, слово, манипулации, преход
 Издадено
  17288
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/