Моралът в масмедиите


Шишкова, Ива (2011) Моралът в масмедиите Нравствената деградация, съставител проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК "Ахат", 2011 г., с. 149-159, ISBN 978-954-9664-41-6


 Цифровизиране, дигитализиране, техницизиране - нашата съвременна комуникационна система все повече и по-рязко налага преоценка на обществените ценности. Какви за моралните параметри в информационните медии, функциониращи като перманентен каталог на нещастието и злото?
  Статия
 философия, медии, морал, свобода, комуникации, манипулации
 
  17286
 Ива Шишкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/