Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване.


Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване. Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.


 In this paper we consider some criteria for item sellectin for computarized adaptive testing
  Доклад
 Computerized Adaptive Testing, Item Response Theory


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  17283
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/