Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание


Петрова, Красимира (2006) Стратегии за разрешаване на проблеми и конфликти, сб. „Bridges – Building Bridges to Language Learning, Culture and Society”, електронно издание В.Търново


 Представени са стратигии за разрешаване на конфликти, стилове на участие в конфликти и митове за конфликтите
  Статия
 Конфликт, видове конфликти, стратегии за разрешаване на окнфликти, стилове на конфликтуване


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17270
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/