ППробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27


Петрова, Красимира (2003) ППробацията - необходима алтернатива на лишаване от свобода. Плевен: Клуб "Отворено общество" 2003 с . 27 Плевен


 Анализ на направено изследване за готовността за въвеждане на наказанието "Пробация" сред професионалисти - юристи, социални работници, общественост
  Студия
 пробация, алтернатива на лишаване от свобода, социални нагласи


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17253
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/