Теории за произхода и същността на лидерството.- В: сп. "Философски форум", бр. 4 София, "Балкам"АД, 2003 с. с. 99-110, ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428


Петрова, Красимира (1999) Теории за произхода и същността на лидерството.- В: сп. "Философски форум", бр. 4 София, "Балкам"АД, 2003 с. с. 99-110, ISSN 1311-1213 COBISS.BG-ID 1121203428 София COBISS.BG-ID 1121203428


 В тази студия се анализират психологичните теории за произхода и същността на лидерството.
  Статия
 лидерство, теории за лидерството, ръководство, авторитет


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17250
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/