"Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe


Легкоступ, Пламен (2002) "Социалната педагогика - минало, настояще и бъдещe Първа университетска конференция по Социална педагогика и Социални дейности, Китен


 Разгледано е миналото, настоящето и бъдещeто на Социалната педагогика в ПФ на ВТУ
  Доклад
 Социална педагогика, Социални дейности
 Издадено
  17244
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/