„Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“


Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно овладяване на изразните средства на детската рисунка от студентите“ Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”.


 Подготовката на детски учители е свързана с търсене на действени пътища за оптимизиране на учебния процес.
  Статия
 детски учител, семинарно занятие.
 Издадено
  17243
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/