„Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“


Легкоступ, Пламен (1989) „Интензивно усъвършенстване на изобразителните изразни средства в детската рисунка чрез произведенията на живописта“ Сборник: “Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие способностите на учащите се”. Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”


 В разработката се разглежда проблемът, как, чрез възприемане и анализ на живописни произведения се интензифицира образователно-възпитателния процес и се усъвършенства самостоятелната изобразителна дейност на децата.
  Статия
 възприемане, живописни произведения, обогатяване на изобразителни изразни средства.
 Издадено
  17242
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/