Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение


Тодорова, Теодора (2013) Социално предприемачество и социално-педагогическа дейност с деца с противообществено поведение


 
  Студия
 
 Издадено
  17241
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/