Линията на бедност за България за 2015 г


Тодорова, Теодора (2014) Линията на бедност за България за 2015 г


 
  Доклад
 
 Издадено
  17238
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/