Линията на бедност за България за 2014 г


Тодорова, Теодора (2013) Линията на бедност за България за 2014 г


 
  Доклад
 
 Издадено
  17235
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/