Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,


Тодорова, Теодора (2013) Социалната икономика – полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства,


 
  Доклад
 
 Издадено
  17234
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/