The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development


Тодорова, Теодора (2012) The Social economy in Bulgaria – rediscovered innovation strategy for future social and economic development


 
  Доклад
 
 
  17233
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/