Линията на бедност за България за 2013 г


Тодорова, Теодора (2012) Линията на бедност за България за 2013 г


 
  Доклад
 
 
  17232
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/