Национална концепция за социална икономика


Тодорова, Теодора (2012) Национална концепция за социална икономика


 
  Доклад
 
 
  17231
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/