Социална икономика и социално предприемачество


Тодорова, Теодора (2013) Социална икономика и социално предприемачество


 
  Статия
 
 
  17230
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/