Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение


Данчева, Галя (2003) Словесна комуникация. Курс лекции за дистанционно обучение Велико Търново


 .
  Учебник / Учебно помагало
 комуникация, организация и управление на образованието
 
  1723
 Галя Данчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/