A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria


Тодорова, Теодора (2014) A map of social enterprises and their eco-systems in Europe - Country Report: Bulgaria


 
  Статия
 
 
  17229
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/