Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства


Тодорова, Теодора (2015) Социално включване на лицата с увреждания в България: възможности и предизвикателства


 
  Студия
 лица с увреждания, социално включване
 Издадено
  17228
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/