Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети


Тодорова, Теодора (2015) Социално предприемачество: общи насоки и национални приоритети


 
  Студия
 социално предприемачество
 Издадено
  17227
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/