Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа


Тодорова, Теодора (2011) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа


 публикацията е насочена към практическото обучение на студнтите - същност, основни принципи, видове институции, в които студентите могат да осъществят практическото си обучение
  Учебник / Учебно помагало
 практическо обучение, социална работа
 Издадено
  17224
 Теодора Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/