Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий",2017 с.165-176, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140


Петрова, Красимира (2017) Психологически фактори за девиантно поведение, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян....” Велико ТЪРНОВО: електронно издание на УИ "Св.св.Кирил и Методий",2017 с.165-176, ISBN 978-619-208-105-8 COBISS.BG-ID 1283367140 В.Търново COBISS.BG-ID 1283367140


 Цел на доклада е детерминиране на факторите, които оказват влияние върху девиантните прояви
  Доклад
 девиантно поведение, видове девиации, причини и фактори за девиации в поведението


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17222
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/