MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, Одека, 2014 УИ с.186-195, ISSN 2304-1609


Петрова, Красимира (2014) MODERN TRENDS IN PROVIDING SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT for ELDERLY PEOPLE,СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ, Одека, 2014 УИ с.186-195, ISSN 2304-1609 Одеса


 Статията представя съвременните тенденции при оказване на психологическа подкрепа на старите хора
  Статия
 стари хора, психологична подкрепа, съвременна социална работа със стари хора


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17214
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/