Радев, Радослав. Българската методика на литературното обучение в опита за утвърждаване новите роли на обучавани и обучаващи (Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., 2012.). Български език и литература. Кн.4. 2014. с.416-419.ISSN 0323–9519.


Радев, Радослав (2014) Радев, Радослав. Българската методика на литературното обучение в опита за утвърждаване новите роли на обучавани и обучаващи (Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., 2012.). Български език и литература. Кн.4. 2014. с.416-419.ISSN 0323–9519.


 Рецензията е обстоен анализ на книгата на Адриана Дамянова. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище.
  Рецензия
 херменевтика, деконструкция, конструктивизъм, образование, литература,средно училище.
 Издадено
  17208
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/