Радев, Радослав. Поезията като подарено време – В: Новосад, Петранка. Зазоряване. Стихове и хайку. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. с.3-6. ISBN 978-619-00-0210-9.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Поезията като подарено време – В: Новосад, Петранка. Зазоряване. Стихове и хайку. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. с.3-6. ISBN 978-619-00-0210-9.


 Предговор към книгата на Петранка Новосад. Зазоряване. Отбелязва се интимния характер на поезията.
  Част от книга / Глава от книга
 биографичност, интимност, мъдрост
 Издадено
  17207
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/