Радев, Радослав. Човешката съдба по тънката нишка на правдата и кривдата – В: Новосад, Петранка. Окото на дявола. Разкази. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. стр.1-4. . ISBN 978-619-00-0209-3


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Човешката съдба по тънката нишка на правдата и кривдата – В: Новосад, Петранка. Окото на дявола. Разкази. Велико Търново. 2015. Изд. Фабер. стр.1-4. . ISBN 978-619-00-0209-3


 Предговор към книгата на Петранка Новосад. Окото на дявола. Въвеждащи бележки за разказите.
  Част от книга / Глава от книга
 време, интимност, чистота
 Издадено
  17206
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/