Радев, Радослав. Сдружение ГОАРТ. “Света гора” . Алманах за литература, наука и изкуство. 2014-2015 г. Велико Търново. Фабер. с.377–379. ISSN 1311-0209.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав. Сдружение ГОАРТ. “Света гора” . Алманах за литература, наука и изкуство. 2014-2015 г. Велико Търново. Фабер. с.377–379. ISSN 1311-0209.


 Статията проследява живота на сдружението на художници ГОАРТ – изложби, срещи, пленери.
  Статия
 пленер, живопис, графика, рисунка, скулптура
 Издадено
  17205
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/