Радев, Радослав.Книгата, в която срещата на автора и явлението прави благодатно мисленето на читателя. Рецензия за книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918). Български език и литература. 2015. Бр.1.с.88-90. ISBN 0323-9519.


Радев, Радослав (2015) Радев, Радослав.Книгата, в която срещата на автора и явлението прави благодатно мисленето на читателя. Рецензия за книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918). Български език и литература. 2015. Бр.1.с.88-90. ISBN 0323-9519. София


 Рецензията разглежда основните приносни моменти в книгата на Огняна Георгиева-Тенева. Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918).
  Рецензия
 гражданско, образование, държавност
 Издадено
  17204
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/