Радев, Радослав. . „Поет, който може да създаде…” Редакция и предговор към стихосбирката на Невена Борисова. „Времетраене”. София. 2016. Изд.Пергамент. ISBN 978-978-954-367-060-4. с.5


Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. . „Поет, който може да създаде…” Редакция и предговор към стихосбирката на Невена Борисова. „Времетраене”. София. 2016. Изд.Пергамент. ISBN 978-978-954-367-060-4. с.5


 Предговор към поетическата книга на Невена Борисова. "Времетраене". Бележките са въведение към книгата.
  Част от книга / Глава от книга
 време, магическо, пътуване
 Издадено
  17202
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/