Радев, Радослав. От „чудна и дивна даскалетинка” до педагогика за национално случване”. Виолета Атанасова (2015). Петко Славейков за образованието. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Сп. Педагогика. Кн.7. 2016.с.987-990. ISSN 0861-3982


Радев, Радослав (2016) Радев, Радослав. От „чудна и дивна даскалетинка” до педагогика за национално случване”. Виолета Атанасова (2015). Петко Славейков за образованието. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Сп. Педагогика. Кн.7. 2016.с.987-990. ISSN 0861-3982


 Рецензията е обстоен анализ на книгата на Виолета Атанасова "Петко Славейков за образованието". Отлелязани са приносите в изследването.
  Рецензия
 образование, Петко Славейков, традиция
 Издадено
  17201
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/