Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа 1.2 Теория на възпитанието и дидактика


Петрова, Красимира (2005) Междуличностните отношения на лидерите в домовете за деца, лишени от родителска грижа 1.2 Теория на възпитанието и дидактика В.Търново


 Дисертацията се основава на изследване, направено в почти всички домове в странтата за деца без родители, които са в горна училищна възраст - 37 дома
  Дисертация
 деца в риск, деца в институция, юноши и девойки, лидер, лидерство, лидерски черти


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17195
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/