Проблеми на ресоциализацията /психологическа и социално-педагогическа подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти в затвора и след освобождаване/, Велико Търново, Фабер 2001, с.184 /46-67; 100-126 и 139-153/, ISBN 954-9541-89-4


Петрова, Красимира (2001) Проблеми на ресоциализацията /психологическа и социално-педагогическа подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти в затвора и след освобождаване/, Велико Търново, Фабер 2001, с.184 /46-67; 100-126 и 139-153/, ISBN 954-9541-89-4 В.Търново


 тази монография са представенитеоретични и практически изследвания на авторите със затворници
  Монография
 затворници, ресоциализация, социална интеграция


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17193
 Красимира Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/