Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764


Легкоступ, Пламен (1996) Художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство (в предучилищна възраст), София, сп. Предучилищно възпитание 1996, № 8, стр. 11-15, ISSN: 0204-7004; COBISS.BG-ID 1133697764 София, сп. Предучилищно възпитание, кн. 8


 Разгледани са особености на процеса на художествено възприемане на произведенията на изобразителното изкуство в предучилищна възраст
  Статия
 художествено възприемане, произведения на изобразителното изкуство, предучилищна възраст


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17167
 Пламен Легкоступ

3. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

2. Костова, Пенка. Управление на партньорските отношения в образователното пространство. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010; с.444. ISBN 978-954-524-730-9; COBISS.BG-ID 1276862180

1. Бъчваров, Светослав Димитров. Методически аспекти на обучението по изобразително изкуство в релация с информационните технологии. Дисертация. Шумен, 2007. 243 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/