„За "Теорията на демокрацията“ (рецензия)


Инджов, Иво (2016) „За "Теорията на демокрацията“ (рецензия) Дойков, Йордан. Теория на демокрацията (по Джовани Сартори), CD-методическо пособие. София: "За буквите - О писменехь", 2016 (с. 8-9). ISBN 978-619-185-219-2.


 Доц. д-р Йродан Дойков от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се е нагърбил с нелеката задача да въведе студентите по политология в уж познатата ни, но мъглява материя за демокрацията. Резултатът от амбициозния замисъл е методическото пособие „Теория на демокрацията“ (по Джовани Сартори, но и с поглед върху други класици). То е издадено под формата на e-book с 328 е-страници и онагледено с 31 слайда. Авторът представя с вещина либерално-демократичния възглед за демокрацията и акцентира върху разграничаването между теорията и пропагандата за нея . Изложени са разликата между „дескриптивната“ и „прескриптивна“ демокрация; отликите между политическата, социалната, икономическата и индустриалната демокрация; емпиричната теория на демокрацията . Сполучливо са откроени две противоположни гледни точки за същността на демокрацията. Според Аристотел и Дал например тя е форма на държавно управление - на мнозинството респ. власт на лидерите, ограничавана от контрола на гражданите. За Токвил демокрацията е състояние на обществото . Сходен е и възгледът на Сартори за социалната демокрация, разглеждана преди всичко начин на живот, за разлика от социалистическата, която е начин на управление. В специална глава е обяснено „какво не е демокрацията“. Разгледани са и връзките й с либерализма и пазара. Теорията е ключ за бъдещ анализ на откроилото се след световната финансова криза (2007 – 2010 г.) противоречие между демокрацията и неолибералния капитализъм. Той обезвластява народа респ. неговите политически представители чрез големите банки, международните корпорации, хедж фондовете. Фундаменталните познания ни водят към необходимостта от демократизация на демокрацията . Тя не трябва да бъде само властова система, а и сфера, в която гражданското общество е коректив на държавата. То обновява демокрацията. Движения като „Възмутените“ и „Окупирай Уолстрийт“ наложиха темите за антихуманното отношение на „кастата“ срещу гражданите (Испания) и рязкото разтваряне на ножицата между богати и бедни (САЩ). От „възмутените“ се роди „Подемос“. Нейните базовите организации не са типични партийни структури, а вериги за социално действие. В Аржентина надграждат върху индустриалната демокрация от 19 век. Работниците придобиват фалирали предприятия и ги правят кооперативи. Гражданите контролират нови публични пространства. Все тенденции, които биха могли да намерят място в едно актуализирано издание на методическото пособие. Настоящата книга се чете много лесно. Акцентите и контролните въпроси, както и привлекателното графично и цветово оформление улесняват усвояването на материала. Авторът е успял да постигане основната си цел – научно, но достъпно „обясняване на демокрацията“. Получил се е увлекателен увод в сложната проблематика. Убеден съм, че той ще заеме заслужено място в електронните ни библиотеки.
  Рецензия
 демокрация, дескриптивна, прескриптивна, джовани сартори, теория, пропаганда


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  17165
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/