"Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991.


Легкоступ, Пламен (1991) "Концептуалност при създаване на нова програма за детските градини" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4, 1991. София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 4


 В дискусия е представена концепция при създаването на нова програма за детските градини
  Статия
 концепция, нова програма, детска градина
 Издадено
  17164
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/