"Графиката и интелектуалното развитие на децата" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991." - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991.


Легкоступ, Пламен (1991) "Графиката и интелектуалното развитие на децата" - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991." - сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6, 1991. София, сп. "Предучилищно възпитание", кн. 6


 Значението на творбите на графиката за интелектуалното развитие на децата
  Статия
 графика, интелектуално развитие, деца
 Издадено
  17163
 Пламен Легкоступ

4. Гостилов, Стефан Николов. Развитие на визуално-комуникативни компетенции на 5-6-годишни деца чрез изобразителната дейност рисуване. дисертация. В. Търново, 2016. – 219 с.

3. Ангелова, Лучия Малинова. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище (Единна педагогическа система). София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. 290 с.

2. Теофилова, Марина Теофилова. Графичният образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009. 148 с.

1. Теофилова, Марина Теофилова. Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в единадесет-дванадесетгодишна възраст. дисертация. В. Търново, 2005. 216 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/