"Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628


Легкоступ, Пламен (2011) "Изобразителното изкуство и интегрираното обучение", сборник „Подадена ръка”, авторски колектив, Трудове на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", 204 стр, ВТ, издателство Фабер, 2011, стр. 139-162, ISBN 978-954-400-555-9; COBISS.BG-ID 1239494628 Издателство Фабер, В. Търново,


 Изведено е значението и мястото на изобразителното изкуство в интегрираното обучение
  Статия
 изобразително изкуство, интегрирано обучение


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17162
 Пламен Легкоступ

1. Marcheva, Petya. Current Aspects of the Legal -Normative Base for İntegration of Children and Students with Special Educational Needs (SEN) in the Republic of Bulgaria. // International Journal of Science Culture and Sport, September 2016, 4, Special Issue 2, p.566-598.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/